ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Isikuandmed

  • Kliendi poolt Previale edastatud isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, e-mail, telefon) kantakse Previa e-poe kliendiandmebaasi ning kasutatakse vaid müügilepingu täitmiseks. Previa jätab endale õiguse saata Kliendi e-maili aadressile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Previa andmebaasist.
  • Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktides  ettenähtud juhtudel.